Waarborg Voedselveiligheid

Het Waarborg Voedselveiligheid is een initiatief van Sensz en ondergebracht in een aparte stichting om de onafhankelijkheid te garanderen. De NVWA heeft over het Waarborg Voedselveiligheid officieel haar vertrouwen als zelfcontrolesysteem uitgesproken. Dat betekent concreet dat er bij het behalen van het Waarborg Voedselveiligheid sterk verminderd toezicht door de NVWA van toepassing is. Want de NVWA controleert of wíj ons werk goed doen en zullen aan uw deur voorbij gaan. Vele prachtige bedrijven zijn u voorgegaan in deze ambitie. Gaat u mee?
Interesse in onze dienstverlening?  Bel ons vrijblijvend op 035-6780917