Openbaarmaking inspectieresultaten NVWA en het ‘Waarborg Voedselveiligheid’

Het is zover, de openbaarmaking van de NVWA inspectieresultaten

In lijn met het jaarplan 2020 van de NVWA zullen vanaf 1 september 2020 de inspectieresultaten van de horeca en formulebedrijven op locatieniveau openbaar gemaakt worden. Dit doet de NVWA op basis van de Gezondheidswet. De inspectieresultaten zullen worden gepubliceerd via de website van de NVWA.

Goed nieuws voor onze ‘Waarborg Voedselveiligheid’ klanten!

De NVWA maakt in haar toezicht namelijk gebruik van de inspectieresultaten van geaccepteerde private controlebureaus (‘POC’). Sensz is een officieel geaccepteerd POC met haar keurmerk het ‘Waarborg Voedselveiligheid’. Veel van onze klanten hebben dit hoogste niveau op het gebied van voedselveiligheid inmiddels bereikt.

De locaties die door ons als “groen” zijn aangemeld bij de NVWA, worden openbaar gemaakt met het oordeel “voldoet, gebaseerd op inspecties door een geaccepteerd privaat controlebureau”. Dit geldt ook voor horecalocaties die vallen onder de formuleaanpak. De inspectieresultaten van de NVWA zelf worden niet openbaar gemaakt.

Wat gaat er veranderen per 1 september 2020 als je niet als ‘groen’ bent aangemeld?

De horecalocaties die na 1 september 2020 door de NVWA worden geïnspecteerd krijgen een oordeel. Een oordeel is gebaseerd op minimaal één geïnspecteerd onderwerp.

Na de uitgevoerde inspectie ontvangt de horecalocatie een brief met daarin de aankondiging om het oordeel van de inspectieresultaten openbaar te maken. Twee weken na ontvangst van deze brief wordt het oordeel gepubliceerd.

Vanaf het moment dat de inspectieresultaten openbaar worden gemaakt, blijven de inspectieresultaten 2 jaar geldig, behalve als er verbeterpunten zijn vastgesteld. In dat geval blijft het oordeel altijd 3 maanden staan, ook als er inmiddels een herinspectie heeft plaatsgevonden.

Worden de inspectieresultaten van mijn onderneming openbaar gemaakt?
De resultaten van hotel-restaurants, hotels, pensions, conferentieoorden, restaurants, fastfoodrestaurants, cafetaria’s, ijssalons worden beschikbaar gesteld voor het publiek. Specifiek betreft dit inschrijvingen bij de KvK onder volgende SBI-codes:

  • 101 hotel-restaurants
  • 102 hotels, pensions en conferentieoorden
  • 101 restaurants
  • 102 fastfoodrestaurants, cafetaria’s, ijssalons e.d.

Wil je openbaarmaking van inspectieresultaten van de NVWA voorkomen?
Wij helpen je graag. Behaal voor jouw horeca-locatie of formulebedrijf ons keurmerk, het ‘Waarborg Voedselveiligheid’. Neem voor meer informatie contact op met het Team van Sensz via servicedesk@sensz.nl of bel 035 – 678 09 17.

Wil je meer informatie over de inspectieresultaten per horecalocatie? Klik dan op deze link.
Vanaf 1 september worden de gegevens op deze website gepubliceerd.

Sensz referenties

TO TOP