Veelgestelde Vragen

Heeft u nog enige vragen betreffende voedselveiligheid of HACCP? Onderstaand veelgestelde vragen.

Staat uw vraag er niet bij? Neem gerust contact met ons op.

Algemene vragen

Boete/gesloten door NVWA. Wat nu?

Neem contact op met Sensz. Sensz kan u binnen 24 uur adviseren en ondersteunen in uw acties, zodat u snel weer open kunt!

Wat zijn voedselallergenen?

Voedselallergenen kunnen aanwezig zijn in bepaalde ingrediënten. Het zijn eiwitten in voeding die allergische reacties kunnen opwekken. De Europese Unie heeft bepaald dat de ingrediënten die de meeste overgevoeligheidsreacties veroorzaken extra duidelijk vermeld moeten worden op het etiket.

Lees meer over voedselveiligheid.

Welke wettelijke allergenen zijn er?

Gluten-bevattende granen, ei, vis, pinda, noten, soja, melk (inclusief lactose), schaaldieren, weekdieren, selderij, mosterd, sesamzaad, sulfiet, lupine.

Hoe meet je kerntemperatuur?

Het meten van temperaturen van voeding doe je correct wanneer je ook echt de kerntemperatuur van een product meet. Steek de naald van de thermometer midden in het gerecht (bij vloeibare gerechten zorg dat je de bodem/wand van de pan niet aanraakt) en wacht totdat de meter de uiteindelijke temperatuur aangeeft.

Welke sieraden mag ik dragen?

Alleen een gladde trouwring is toegestaan.

Hoe moet je desinfecteren?

Zorg voor een professioneel middel – met een N nummer. Zorg dat je voldoende beschermd bent (PBM). Lees het etiket. Desinfectiemiddelen moeten meestal 5 minuten inwerken én goed nagespoeld worden, om zijn werk goed te kunnen doen.

Welke PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen) moet ik gebruiken?

Kijk altijd goed op het etiket van het schoonmaakmiddel; daarop staat vermeld welke persoonlijke beschermingsmiddel nodig is om veilig te kunnen werken.

Voedselveiligheid

Wat is het verschil tussen ‘te gebruiken tot’ en ‘tenminste houdbaar tot’?

Voor beiden geldt dat je op de genoteerde dag het product nog mag gebruiken. Belangrijke verschil is dat een product met ‘te gebruiken tot’ is dat na deze datum wettelijk niet meer gebruikt mag worden. Een product met ‘tenminste houdbaar tot’ mag je, onder bepaalde voorwaarden, nog gebruiken na de vermelde datum.

Mag ik ontdooid vlees opnieuw invriezen?

Nee, een eenmaal ontdooid product mag je niet opnieuw invriezen.

Mag ik een opgewarmd product nog een keer opwarmen?

Nee, nadat een product opgewarmd is en niet geconsumeerd, dien je het product weg te gooien.

Wat is de juiste temperatuur voor frituren?

Voor frituren geldt het advies de olie of vet nooit hoger dan 175 graden te verhitten. Alleen wanneer het etiket van de fabrikant een hogere temperatuur aangeeft (vaak 180 graden) kun je hiervan afwijken. Boven de 175 worden deeltjes gevormd die gevaarlijk zijn voor onze gezondheid.

Wat is een bederfelijk product?

Producten die onder invloed van micro-organismen makkelijk kunnen bederven en daarmee ongeschikt worden voor consumptie.

Hoe lang is een product houdbaar na openen?

Voor een bederfelijk product vervalt na opening de ‘tenminste houdbaar tot’ datum. Een product is vanaf moment van opening nog 48 uur te gebruiken, mits gekoeld bewaard. Ook ontdooide producten, teruggekoelde producten, zelfbereide producten zijn dan nog 48 uur houdbaar (of 72 uur als deze < 4 graden bewaard worden).

Wat wordt bedoeld met beperkt houdbaar?

Een bederfelijk product is in dat geval nog 48 uur houdbaar na openen. Voor producten in het zuur kun je een maand aanhouden.

Wat betekent koel bewaren?

Koel bewaren betekent dat je een product bewaard in een koele ruimte, zoals een magazijn. Een dergelijk product hoef je niet in de koelkast te bewaren (het mag wel!).

Wat betekent regenereren?

Regenereren is een vakterm voor het opwarmen van gerechten die eerder bereid zijn. Regenereren doe je bij een kerntemperatuur van minimaal 60 graden die je binnen een uur dient te bereiken.

Hygiënecode

Wordt het Sociale Hygiëne diploma landelijk geregistreerd?

Het Sociale Hygiëne diploma wordt inderdaad landelijk geregistreerd. Het Register Sociale Hygiëne geeft echter alleen antwoord op de vraag of een persoon beschikt over deze kennis en inzicht; persoonsgegevens worden niet verstrekt.

Waarom is de hygiënecode verplicht?

Het is te adviseren gebruik te maken van een Hygiënecode die geschikt is voor jouw branche wanneer je werkt met voeding en voeding bereid. Als je niet werkt met een hygiëne code zul je een eigen voedselveiligheidsplan moeten opstellen. Sensz kan u hierin verder adviseren.

Zijn alle werknemers verplicht om het diploma Sociale Hygiëne te bezitten?

Nee, dit is alleen een verplichting als je alcohol schenkt in jouw bedrijf. In ieder commercieel horecabedrijf moet er volgens de Drank- en Horecawet altijd iemand aanwezig zijn tijdens openingstijden die in het bezit is van het Diploma Sociale Hygiëne én deze dient bijgeschreven te staan op de Drank- en Horecavergunning. Dit geldt sowieso voor de horeca ondernemer en de leidinggevenden, maar ook voor medewerkers die alleen in het horecabedrijf aanwezig zijn wanneer de ondernemer en/of leidinggevende niet aanwezig is. Voor para-commerciële organisaties gelden iets andere verplichtingen.

Hoelang blijft mijn SVH Diploma Sociale Hygiëne geldig?

Het diploma is voor onbepaalde tijd geldig.

HACCP

Wat is HACCP?

HACCP betekent letterlijk: Hazard Analysis and Critical Control Points en is een voedselveiligheidssysteem. Bedrijven die met voedsel omgaan voorkomen hiermee dat de veiligheid van ons eten in gevaar komt.

Hoe is HACCP ontstaan?

“HACCP heeft zijn oorsprong in de Amerikaanse ruimtevaart. Omdat het daar niet mogelijk is om bedorven voedselpartijen terug te sturen naar de fabriek en te vervangen door betere producten, werd het mislukken van een kostbare missie door voedselvergiftiging als een onacceptabel risico gezien.
HACCP is geen tastbare handleiding met voorschriften, maar een systeem dat op zeven principes gebaseerd is. Bedrijven moeten dit systeem toespitsen op hun eigen situatie. Ze geven daarbij zelf aan waar en in welke fase van de productie-en/of distributieprocessen er gevaren voor de gezondheid van de consumenten zouden kunnen ontstaan.”

VAN WIKIPEDIA

Wat houdt de HACCP training in?

Je leert welke processen in jouw organisatie risico’s in zich dragen; wat de maatregelen zijn om de risico’s te verlagen en hoe je dat structureel kan monitoren. Een structureel aantoonbaar voedselveilingproduct is het eindresultaat.

Lees meer over onze HACCP trainingen.

Moet ik een HACCP plan hebben?

Nee. Je kunt er ook voor kiezen volledig te werken volgens een voor jouw branche relevante goedgekeurde hygiëne code. Er zijn op dit moment in Nederland zo’n 27 door de NVWA goedgekeurde hygiënecodes.

Lees meer over HACCP Plan.

Is het HACCP certificaat verplicht?

Nee, het HACCP hygiënecode certificaat is niet verplicht. Het is echter wel zo dat organisaties die met voeding werken, aantoonbaar moeten maken dat alle medewerkers over voldoende vakkennis beschikken en op de hoogte zijn van de geldende werkafspraken.

Lees meer over de HACCP regels.

Wat zijn de HACCP temperatuur richtlijnen?

In diverse hygiëne-codes of op basis van eigen risico-beoordelingen dienen producten in alle relevante fasen van ontvangst tot uitgifte te voldoen aan kritische temperatuurgrenzen. Een voorbeeld hiervan zijn gekoelde producten die onder een kritische temperatuurgrens van 7 graden dienen te blijven.

Lees meer over de HACCP regels.

Meer weten over onze dienstverlening?   Bel ons op 035-6780917 of stuur een bericht!
Bel nu Audit aanvragen