Hygiëne voorop dankzij de HACCP regels

En eerst was er hygiëne Voor bedrijven die met voedsel werken vormt de hygiëne vanzelfsprekend een cruciale factor. Bedrijven die streven naar een maximale voedselveiligheid dienen de controle op grondstoffen en de logistiek altijd voorop te stellen. De HACCP regels gelden hierbij als leidraad om de verschillende facetten uit het productieproces vast te stellen. Op basis van de HACCP richtlijnen dient te worden vastgesteld hoe deze gevaren op adequate wijze kunnen worden opgelost. Te allen tijden staat hierbij de doelstelling voorop om het risico op besmet voedsel zoveel mogelijk te beperken. De daadwerkelijke naleving van de HACCP normen wordt op haar beurt weer bewaakt door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Een voedselveiligheidsplan als uitgangspunt Alle bedrijven die voedsel verwerken behoren een gericht voedselveiligheidsplan op te stellen. Een HACCP plan waarin nauwkeurig omschreven wordt, waar en in welke vorm, eventuele risico’s kunnen ontstaan. Specifiek betekent dit dat alle afzonderlijke onderdelen van het productieproces moeten worden geïdentificeerd en op eventuele risico’s moeten worden geanalyseerd. De na te leven richtlijnen kunnen worden opgedeeld in een aantal subcategorieën. Er wordt over microbiologische risico’s gesproken als het gaat om schimmels, bacteriën, virussen en parasieten. Dioxines, gifstoffen uit schimmel en resterende bestrijdingsmiddelen vallen onder de chemische risico’s. Fysieke gevaren bestaan er in de vorm van stukken glas, hout en zelfs bot. Het heeft geen uitleg benodigd dat de risico’s uit deze subcategorieën allemaal moeten worden geminimaliseerd. Wie krijgen met de HACCP regels te maken? In welke situatie dan ook; risico’s zijn er om vermeden te worden. Hetzelfde geldt voor bedrijven die werken met voedsel, in welke vorm dan ook. De HACCP regels zijn vanwege het vergaande belang, uitgebreid en bijzonder gedetailleerd. Keukens in de commerciële horeca, zorginstellingen en ziekenhuizen, hebben allemaal nauwgezet te maken met de strikte richtlijnen. Dit geldt ook voor andere instanties zoals verzorgingstehuizen en de ambulante handel. Werkt uw organisatie met voedsel? Dan gelden de regels ook voor u. Wilt u gericht geadviseerd worden over alle geldende HACCP regels? Treed preventief op en laat u tijdig en deskundig adviseren.
Meer weten over onze dienstverlening?   Bel ons op 035-6780917 of stuur een bericht!
Bel nu Audit aanvragen