Drake & Farrell on-the-move

Drake & Farrell on-the-move!!

Dat logistiek diensstverlener Drake & Farrell volop in beweging is, blijkt onder andere uit het feit dat zij in een sneltrein vaart gecertificeerd zijn op basis van ISO 9001. Een internationaal erkende norm, waaruit blijkt dat Drake & Farrell haar processen geborgd heeft en continue verbetering aanbrengt om haar klanten slimmer en beter te bedienen.  On-the-move was de werktitel van het project, waarbij Sensz gevraagd is de route naar certificatie te begeleiden. Op basis van de procesvisuals benadering, waarbij het goed in kaart brengen van de kritische processen binnen Drake & Farrell essentieel is, is een laagdrempelig systeem ontstaan dat door Drake & Farrell goed zelfstandig is bij te houden en uit te voeren. De certificerende instantie constateerde een moderne en adequate opzet, dat door de riskbased aanpak ook al een goede basis vormt voor de verdere ontwikkeling van de norm in de loop van 2015.

Van harte gefeliciteerd met deze mooie prestatie! www.drakeandfarrell.nl

Meer weten over onze dienstverlening?   Bel ons op 035-6780917 of stuur een bericht!
Bel nu Audit aanvragen