Vorig jaar heeft volgens de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA), een verhoogd aantal horecagelegenheden de hygiëne regels overtreden. Hierbij legde de NVWA, als gevolg van het niet naleven van de geldende hygiëne-eisen, 9177 maatregelen op aan in totaal 13.619 horecagelegenheden. Een jaar eerder, in 2013, ging het nog om 8212 maatregelen voor 11.690 horecabedrijven. De opgelegde beschikkingen wisselen van schriftelijke waarschuwingen en geldboetes tot aan het uitdelen van een proces-verbaal. Hiermee kan een rechter alsnog besluiten dat de horecagelegenheid de deuren voor onbepaalde tijd moet sluiten.

Toename van zware overtredingen

De NVWA beoordeelt elke horecagelegenheid op verschillende criteria en komt hierbij met een individueel eindoordeel. De maatregelen die worden genomen zijn dan ook bedrijfsspecifiek en verschillende onderling in oordeel en eventuele maatregelen.

  • Meer zware overtredingen: Afgezien van het aantal uitgevoerde hygiëne controles, liep ook de hoeveelheid zware overtredingen het afgelopen jaar toe.
  • Processen-verbaal: in 2015 werden 37 processen-verbaal uitgedeeld, terwijl dit aantal in 2013 nog op 13 lag.
  • Ernstige of herhaaldelijk overtredingen: in 2145 vastgestelde gevallen werden er ernstige of herhaaldelijke overtredingen ondergaan door horeca-ondernemers, terwijl dit in 2013 nog op 1793 lag. In deze zware gevallen werden boetes uitgedeeld, die onderling in hoogte verschilden.
  • Schriftelijke waarschuwingen: het aantal uitgedeelde waarschuwingen dat werd uitgedeeld door de inspecteurs lag op 6995.

De werkwijze van de NWA

Een controle van de voedselveiligheid door de NVWA vindt altijd in onaangekondigde vorm plaats. Elke gecontroleerde partij ondergaat daarbij een documentencontrole. Dit betekent dat alle vereiste gegevens meteen en ter plekke beschikbaar dienen te zijn. Hieronder valt allereerst de beschikking over de meest actuele versie van de Hygiënecode. Tevens vindt een overeenstemmingscontrole plaats, waarbij wordt vastgesteld of de betreffende partijgegevens overeenkomen met de gegevens op het veterinaire document. Daarnaast vindt er ook een materiële controle plaatsvindt, waarbij de staat van voedingsmiddelen op meerdere criteria nauwkeurig wordt beoordeeld. De gezamenlijke score op deze afzonderlijke onderdelen zorgt voor het uiteindelijk vastgestelde oordeel en eventuele maatregelen.

Wilt u meer weten over de geldende criteria en hoe u zichzelf het beste kunt voorbereiden? Sensz helpt u graag verder met gericht advies over alles omtrent een optimale hygiëne voor uw horeca.

Meer weten over onze dienstverlening?   Bel ons op 035-6780917 of stuur een bericht!
Bel nu Audit aanvragen