In de Horeca Entree is deze week een interessant interview te lezen met Ghislaine Mittendorff, senior inspecteur van de NVWA. Er worden tien vragen aan haar gesteld. In het artikel wordt stilgestaan bij het feit dat het toezicht van de NVWA extra onder druk staat, mede door de fraude met paardenvlees, de met salmonella besmette zalm en gebleken tekortkomingen in het toezicht op de slachterijen. Ook uitten medewerkers van de NVWA hun zorgen over de manier waarop zij hun werk kunnen doen.

In het interview geeft Ghislaine Mittendorff aan dat de NVWA inderdaad meer inspecteurs krijgt waarmee er een uitbreiding zal zijn van het aantal voedselveiligheidsinspecties bij horecabedrijven. Ze staat stil bij het feit dat de horecaondernemer eindverantwoordelijk is voor de voedselveiligheid en dat de NVWA toezichthouder is, waarbij geldt dat bedrijven die alles goed doen minder vaak worden bezocht en bedrijven waar iets aan de hand was, vaker worden bezocht. Waarbij de NVWA blijft langskomen, net zo lang totdat alles in orde is. Ghislaine Mittendorf geeft aan dat de NVWA verder rekening houdt met zelfcontrolesystemen (opmerking redactie: zoals Sensz) de na een zorgvuldige procedure zijn geaccepteerd en waarop door de NVWA toezicht wordt gehouden. De horecacijfers zullen door de NVWA online worden gezet door middel van een experiment die deze zomer start. Inspectieresultaten van lunchrooms zullen openbaar worden gemaakt op een overzichtskaart. Een groen bolletje betekent dat er bij de laatste inspectie geen overtredingen zijn geconstateerd, een oranje bolletje betekent dat de ondernemer zaken moet verbeteren en een rood bolletje betekent dat het bedrijf onder verscherpt toezicht staat. Tot slot zijn er nog lunchrooms waar de NVWA het afgelopen jaar geen inspectie uitvoerde. Die krijgen de mogelijkheid om een VeiligVoedselVerklaring in tevullen, waarna ze binnen twee maanden door de NVWA worden of zijn geïnspecteerd. Op de kaart van de NVWA kan men dus in één oogopslag zien wat het oordeel was. In het artikel kun je meedoen aan de volgende stelling: ‘ het openbaar maken van de inspectieresultaten van de NVWA zal veel effect hebben en zou moeten worden uitgerold naar de hele horeca. Wat vindt u? Breng uw stem uit op EntreeMagazine.nl/Poll.’

Meer weten over onze dienstverlening?   Bel ons op 035-6780917 of stuur een bericht!
Bel nu Audit aanvragen