Graag vragen wij uw aandacht voor het boek ‘ UITGEBEEND’  waar een ontluisterend portret van ons voedsel wordt geschetst. Op verzoek van mr. Pieter van Vollenhoven heeft onderzoeksjournalist Marcel van Silfhout een boek geschreven waarin een aantal recente voedselaffaires worden geanalyseerd. Het levert een verontrustend beeld op van onze voedingsindustrie.

Voor dit boek werden meer dan honderd betrokkenen geïnterviewd, van voormalig voedselinspecteurs en slachthuisdirecteuren tot gedupeerde boeren en oud-ministers en – staatssecretarissen.

Meer weten over onze dienstverlening?   Bel ons op 035-6780917 of stuur een bericht!
Bel nu Audit aanvragen