Wat is Voedselveiligheid?

Een professionele voedselveiligheid vergt duidelijkheid Als uw organisatie met levensmiddelen werkt, dan heeft het belang van een goede voedselveiligheid eigenlijk geen verdere uitleg nodig. We weten allemaal wat het inhoudt en hoe belangrijk het is. Vaak wordt echter gewerkt op basis van gevoel en ongeschreven regels. En hoewel dit in grote lijnen hetzelfde doel heeft, ontbreekt het vaak aan structurele documentatie en een één-op-één opvolging. Voor een continue voedselveiligheid, duidelijke interne regels en de mogelijkheid om officiële verantwoording te kunnen afleggen richting klanten en externe instanties, is het opvolgen van geldige hygiëne regels noodzakelijk. Een recht voor uw klant, een plicht voor u Het voorzichtig omgaan met voedsel is essentieel om negatieve gevolgen te voorkomen. Negatieve gevolgen ten opzichte van uw afnemers, uw organisatie en uw werknemers. Voorzichtig omspringen tijdens de voorbereiding, vervoer en nuttiging van de levensmiddelen. Hierbij dient u rekening te houden met bedrijfsspecifieke factoren zoals de soort levensmiddelen, het soort bedrijf en uw type klanten. Voedselveiligheid is een eis, een recht voor uw klanten en een plicht voor u als leverancier. De veiligheid is onderdeel van de kwaliteit en dus ook uw reputatie. De ervaren kwaliteit wordt hierbij onder meer beoordeeld op basis van criteria zoals de waargenomen smaak en de geur. Een garantie afleggen van de voedselveiligheid U wilt op het gebied van voedselveiligheid garanties kunnen afleggen. Aan kunnen tonen dat u de juiste voorzorgsmaatregelen neemt en de correcte procedures volgt. Dankzij officieel geaccepteerde Waarborg Voedselveiligheid van Sensz kan de voedselveiligheid gewaarborgd en onderbouwd worden. Het HACCP systeem heeft als doel om de eventuele risico’s tot een minimum te reduceren. Sta in voor uw bedrijf en sta voor de voedselveiligheid. Garandeer met de HACCP normen dat binnen uw organisatie de voedselveiligheid helemaal in orde is. Zorg voor duidelijkheid richting uw klanten en schep interne duidelijkheid bij uw personeel. Wilt u laten zien dat uw bedrijf zich volledig inzet voor de voedselveiligheid? Sensz voorziet zet zich weer graag in voor u en is er om al uw vragen of onduidelijkheden te beantwoorden.
Meer weten over onze dienstverlening?   Bel ons op 035-6780917 of stuur een bericht!
Bel nu Audit aanvragen