B VCA

Operationele medewerkers die onder leiding van een operationeel leidinggevende (met VOL-VCA) werkzaamheden verrichten.

Inhoud cursus van B VCA

€ 99,00 exclusief BTW

Doelstelling:
Na de training weet de kandidaat:

• Wat gedrag kan veroorzaken in het kader van veilig werken
• Hoe veiliger werken leidt tot minder (bijna-) ongevallen
• Hoe een veiligere werkomgeving kan worden gecreëerd

Doelgroep:
Operationele medewerkers die onder leiding van een operationeel leidinggevende (met VOL-VCA) werkzaamheden verrichten.

Talen: Nederlands en Engels

Cursusduur: Ca. 6 uur

Cursuspakket:
• 12 e-learning modules inclusief oefentoetsen
• Online naslagwerk
• Online voorbeeldexamens
• Online extra documenten

Cursusinhoud:
Deel A: Voorbereiden, bespreken en inspecteren van de werkzaamheden

• Regelgeving en veiligheidsregels
• Veilig werken, overleg en inspectie
• Preventie

Deel B: Uitvoeren van werkzaamheden
• De werkplek
• Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
• Arbeidsmiddelen
• Specifieke werkzaamheden en omstandigheden

Deel C: Beheersen van specifieke gevaren
• Gevaarlijke Stoffen
• Elektriciteit en straling
• Brand en explosie

Deel D: Beheersen van incidenten en noodsituaties
• Ongevallen
• Noodsituaties

Schrijf mij direct in

Heb je vragen?

Betaalmogelijkheden