Datasecurity Medewerkers

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd. Het doel van de AVG/GDPR is om persoonsgegevens te beschermen en duidelijke richtlijnen te geven voor organisaties die persoonsgegevens verwerken. De AVG/GDPR vereist dat persoonlijke gegevens zorgvuldig worden verwerkt, niet worden misbruikt en niet langer bewaard worden dan nodig is. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt hierbij toezicht en kan zware straffen opleggen. Het veilig omgaan met informatie door medewerkers en het op tijd melden van ernstige datalekken aan de Autoriteit is hierbij belangrijk.

Inhoud cursus van Datasecurity Medewerkers

€ 49,00 exclusief BTW

Doelstelling:
Na de training is de kandidaat bewust van:

• Het veilig omgaan met gevoelige bedrijfsinformatie en persoonsgegevens
• De begrippen, uitgangspunten, rechtsgrondslagen, rechten van betrokkenen, plichten van organisaties, de Autoriteit Persoonsgegevens en boetes
• Dat een datalek gemeld moet worden en wie hier over geïnformeerd moet worden

Doelgroep:
Voor alle medewerkers.

Talen: Nederlands en Engels

Cursusduur: Ca. 1,5 uur

Cursuspakket: Module 1 & 2 voor medewerkers

Cursusinhoud:
• Veilig omgaan met informatie
• AVG in vogelvlucht

Online toets:
Na elke module volgt een afsluitende toets.

Certificaat:
Iedere cursist die de cursus succesvol heeft doorlopen ontvangt een bewijs van deelname in zijn/haar profiel.

Schrijf mij direct in

Heb je vragen?

Betaalmogelijkheden