Onze audits HACCP

Wij bieden een breed scala aan audits HACCP waarmee je jouw gewenste HACCP-certificaat kunt behalen:

  • Sensz Voedselveiligheid Audit
  • Audit Waarborg Voedselveiligheid
  • Interne Audit
  • Virtuele Audit
  • Glutenvrije Audit

Onze audits

Sensz is zeer ervaren. Onze auditoren zijn zowel deskundig op HACCP gebied als ervaren inzake de juiste communicatie, uitleg en toelichting op de auditresultaten om het verbeterproces in gang te zetten. Wij zijn ervan overtuigd en hebben ook de ervaring dat een goede uitleg en positieve communicatie bijdraagt aan een beter begrip en het ‘omarmen’ van het proces door alle medewerkers, waardoor het niveau van voedselveiligheid binnen jouw organisatie verbetert. Bij Sensz geldt te allen tijde een uitvoer van ‘Audits én Advies’

Sensz is een voorstander van het creëren van een ‘voedselveiligheid-cultuur’. Er is een keuze te maken of het ambitieniveau van certificering van het Waarborg Voedselveiligheid wordt nagestreefd of dat een ‘Sensz-audit’ aan de orde zal zijn. Ook een uitstekende optie voor de borging en de verbetering van de voedselveiligheid. Dit is een keuze van de verantwoordelijken van onze klant.

Procesborging

Sensz haar systematiek van werken zo ingericht dat voedselveiligheid begrijpelijk wordt voor iedereen die ermee werkt. Juist deze aanpak is zeer geschikt voor borging van het proces van voedselveiligheid binnen alle organisaties. Ons uitgangspunt ‘helder en kleurrijk’ is terug te zien in onze manier van werken. Namelijk in onze communicatie tijdens de audits, door helder uit te leggen wat goed gaat en wat beter kan, door met ‘kleur’, dat wil zeggen met positieve energie, de audits uit te voeren. Ook in de audituitslagen is deze visie terug te zien, door duidelijk leesbare en aansprekende rapportages, waarin in één oogopslag te zien is wat de uitkomst is en waar de verbeterpunten liggen.

Uitslagen van alle auditresultaten worden vertaald naar rapportcijfers. Sensz begeleidt de verantwoordelijken in het begin van de samenwerking zorgvuldig en geeft duidelijke toelichting over de opzet van de locatierapportage en hoe deze te gebruiken in de praktijk. Op het moment dat de auditor de audit op locatie heeft afgerond, is direct de voorlopige score bekend en zichtbaar in ons klantportal SenszIT. Na een extra controle is binnen 24 uur de definitieve uitslag bekend en wordt de rapportage inclusief actielijst toegestuurd naar de contactpersonen en zijn ze altijd beschikbaar in onze klantportal SenszIT.