De verschillen en toepassingen van CCP, OPRP en PRP in HACCP

Bij voedselveiligheid is HACCP niet weg te denken. Binnen dit systeem zijn er verschillende belangrijke termen, zoals CCP, OPRP en PRP. Maar wat betekenen deze termen nu precies en hoe worden ze toegepast in HACCP? Laten we dat eens bespreken!

Wat is CCP?

CCP staat voor Critical Control Point, oftewel Kritisch Controle Punt. Dit zijn punten in het productieproces waar controlemaatregelen essentieel zijn om de voedselveiligheid te waarborgen. Bij CCP’s kunnen gevaren worden voorkomen, geëlimineerd of tot een acceptabel niveau worden teruggebracht. Denk bijvoorbeeld aan dingen als het controleren van temperaturen tijdens het koken of het koelen van voedsel.

Wat is OPRP?

OPRP staat voor Operational Prerequisite Program, oftewel Operationeel Primaire Preventie Programma. Dit zijn maatregelen die worden genomen om gevaren in de voedselketen te beheersen. Dit allemaal op een niveau dat nodig is om voedselveiligheid te waarborgen in het voedselproductieproces. Een tip van ons: OPRP’s zijn belangrijk, maar minder kritisch dan CCP’s.

Wat is PRP?

PRP staat voor Prerequisite Program, oftewel Primaire Preventie Programma. Dit zijn basisvoorwaarden en maatregelen die nodig zijn in een productieomgeving om een hygiënische en veilige werkomgeving te creëren. PRP’s zijn breder en omvatten bijvoorbeeld persoonlijke hygiëne, reiniging en desinfectie van apparatuur en ongediertebestrijding. Wel zo handig dat je deze afkortingen kent en goed in kan zetten voor jouw voedselveilgheid!

De verschillen tussen CCP, OPRP en PRP

Het belangrijkste verschil tussen CCP, OPRP en PRP is hoe kritisch de risico’s zijn en de mate waarin gevaren beheerst worden. We zullen dit voor je op een rijtje zetten. CCP’s zijn de meest kritische punten waar gevaren moeten worden gecontroleerd. OPRP’s zijn minder kritisch maar nog steeds belangrijk voor het beheersen van specifieke gevaren. PRP’s zijn de basisvoorwaarden die nodig zijn voor een veilige productieomgeving, maar ze zijn niet gericht op specifieke gevaren. Dus op volgorde van hoe belangrijk ze zijn: CCP bovenaan, vervolgens OPRP en tot slot PRP. 

food safety

Toepassingen van CCP, OPRP en PRP binnen HACCP

In HACCP worden CCP’s, OPRP’s en PRP’s allemaal gebruikt om voedselveiligheid te waarborgen. Het zijn dus handige hulpmiddelen om als bedrijf in te zetten! Een kleine herhaling (wel zo fijn voor deze ingewikkelde begrippen): Door CCP’s te identificeren en te controleren, worden specifieke gevaren in het productieproces beheerst. OPRP’s vullen dit aan door extra preventieve maatregelen te nemen voor minder kritische gevaren. PRP’s zorgen voor een algemene hygiënische en veilige werkomgeving.

CCP (Critical Control Point) binnen HACCP 

CCP’s zijn cruciale punten in het productieproces waar specifieke gevaren moeten worden beheerst om de voedselveiligheid te waarborgen. Binnen HACCP worden CCP’s geïdentificeerd door een analyse van het productieproces en de mogelijke gevaren. Voorbeelden van CCP’s zijn:

  • Temperatuurregeling tijdens het koken of koelen van voedsel om microbiële groei te voorkomen.
  • Chemische behandelingen om ongewenste verontreinigingen te elimineren.
  • Fysische controles om vreemde voorwerpen te ontdekken en te verwijderen.

OPRP (Operational Prerequisite Program) binnen HACCP

OPRP’s zijn preventieve maatregelen die worden genomen om specifieke gevaren te beheersen op een niveau dat nodig is om voedselveiligheid te waarborgen in het productieproces. OPRP’s zijn minder kritisch van CCP’s, maar nog steeds super belangrijk voor het onder controle houden van gevaren. Voorbeelden van OPRP’s zijn:

  • Reiniging en desinfectie van apparatuur om microbiële verontreiniging te voorkomen.
  • Controles op de lucht- en waterkwaliteit om contaminatie te voorkomen.
  • Training van personeel in hygiënenormen en voedselveiligheidsprocedures.

OPRP’s vullen CCP’s aan waardoor je de algehele voedselveiligheid versterkt!

PRP (Prerequisite Program) binnen HACCP

PRP’s zijn basisvoorwaarden en maatregelen die nodig zijn in de productieomgeving om een hygiënische en veilige werkomgeving te creëren. Dit zorgt voor een basis voor een effectief HACCP-systeem en is niet gericht op specifieke gevaren, maar eerder op algemene hygiëne. De perfecte aanvulling binnen je HACCP audit dus! Voorbeelden van PRP’s zijn:

  • Persoonlijke hygiënevoorschriften voor personeel, zoals handen wassen en het dragen van schone kleding.
  • Ongediertebestrijdingsprogramma’s om verontreiniging door ongedierte te voorkomen.
  • Onderhoud van apparatuur en infrastructuur om contaminatie te voorkomen.

Sensz: jouw partner in voedselveiligheid

CCP’s, OPRP’s en PRP’s zijn allemaal belangrijke onderdelen binnen HACCP die worden gebruikt om voedselveiligheid te waarborgen. Bij Sensz begrijpen we het belang van CCP’s, OPRP’s en PRP’s in HACCP en helpen we je graag met het implementeren van veiligheidsmaatregelen. Dat doen we op een leuke en kleurrijke manier! Neem contact met ons op voor meer informatie. We staan graag voor je klaar om samen met jouw voedselveiligheid naar een hoger niveau te tillen. 

Sensz referenties

TO TOP