Audit tips voor voedselveiligheid in tankstations

Onze auditervaringen in de voedselveilige tankstation-keuken

In de Hygiënecode voor het verkooppunt Motorbrandstoffen zijn uitgangspunten opgenomen waar de bouw en inrichting van een tankstation aan moet voldoen. Dus met andere woorden: Hoe moet een tankstation keuken worden gebouwd en ingericht?

Begin bij de basis

Als basis geldt voor alles: Er moet voorkomen worden dat micro-organismen en vuil zich kunnen hechten of ophopen. Dat betekent in de praktijk dat materialen glad, onbeschadigd, ondoordringbaar en afwasbaar moeten zijn. Wanneer het oppervlak glad is, kunnen bacteriën zich niet vasthouden en glijden ze er makkelijker vanaf als je ze schoonmaakt. Op die manier kunnen ze niet uitgroeien tot enorme hoeveelheden. Ook als je werkt in tijdelijke of mobiele keukens/bedrijfsruimtes (bijvoorbeeld bij een verbouwing), gelden deze regels.

Wat komt een auditor van Sensz vaak tegen tijdens een audit?

Tijdens een audit komt een auditor vaak een beschadigde kitnaad tegen of er is bijvoorbeeld een tegel aan de wand beschadigd. De medewerker geeft aan dat er een melding is gemaakt, dat het op de begroting staat of dat het vanwege een andere reden nog niet is opgepakt.

Zolang het niet mogelijk is om de beschadiging te verhelpen is het belangrijk om corrigerende maatregelen te treffen om de kans op bacteriegroei en vervuiling tegen te gaan. Je kunt dan overgaan tot het aanpassen van je aanbod, of tijdelijk meer kant- en-klaar producten inkopen of bijvoorbeeld vaker desinfecteren.

Maak de oplossing daarnaast ook niet te groot! Een beschadigde vloer die eigenlijk vervangen moet worden? Een tussenoplossing kan zijn om in ieder geval de gaten en scheuren te dichten (met mortel bijvoorbeeld), zodat de vloer weer gereinigd kan worden.

Kunnen afwijkingen van bouw- en inrichtingseisen boetewaardig zijn?

De NVWA handhaaft steeds strenger op de juiste bouw- en inrichtingseisen. Voorbeelden van boetewaardige situaties zijn:

  • Het ontbreken van een 2dedeur (op tankstations wordt een tourniquet ook als deur geteld). tussen toilet en werkruimten waar met voeding wordt gewerkt.
  • Gaten en scheuren in vloeren en wanden, in bereidingsruimten.
  • Slechte en beschimmelde kitnaden.
  • Overige situaties waarin de bouwkundige situatie leidt tot een direct gevaar voor de voedselveiligheid.

Wat kan Sensz voor je betekenen?

Wij hebben alles in huis om jullie te ondersteunen bij bouw- en inrichtingseisen. Onze auditoren weten als geen ander de vertaalslag te maken van wetgeving naar praktijk en weten alles over het keurmerk voedselveiligheid binnen tankstations. Bij veel klanten voeren we specifieke bouw- en inrichting audits uit. Je ontvangt een helder en kleurrijk rapport. Zo weet niet alleen jij, maar ook je collega’s wat er wordt bedoeld. Met foto’s en begrijpelijke taal brengen we het verbeterproces samen met jou op gang.

Meer proactief advies nodig? Ook onze consultants op kantoor in Naarden beheersen deze wetgeving volledig, dus stuur via servicedesk@sensz.nl vooral je bouwtekeningen onze kant op!

Vrijblijvend contact opnemen

Sensz referenties

TO TOP