Interview: Nico Pasterkamp van Omring

Op 1 mei 2023 heeft het Voedingscentrum de nieuwe ‘Hygiënecode voor zorginstellingen, woonvormen en Defensie’ gepubliceerd. Best een uitdaging voor organisaties om een nieuwe Hygiënecode te implementeren. Wat komt daar nu allemaal bij kijken en waar loop je tegenaan? Wij mochten Nico Pasterkamp, Teammanager facilitair, van Omring interviewen om inzicht te krijgen in de uitdagingen waar je binnen een zorginstelling tegenaan kunt lopen en wat je juist kunt bereiken met elkaar!

‟De nieuwe Hygiënecode kwam als een verrassing’’, zegt Nico. ‟Weer even wennen aan één Hygiënecode voor keukens en woonvormen’’.

Hoe is de implementatie van de nieuwe Hygiënecode gegaan ?

’’We vonden het best even spannend’’, zegt Nico. Een nieuwe code met daarin andere regels. Voor de implementatie hebben we gebruikgemaakt van het advies van Sensz. Middels een keuzeformulier konden wij als organisatie bijvoorbeeld bepalen welke registraties wij wilden laten vallen. Daarna werden we goed begeleid door Sensz om de keuzes van de organisatie te laten samenvallen met de nieuwe wetgeving.

’’Het registreren van alle processen binnen de keukens hebben wij gehandhaafd.  Ook willen wij dat er geen producten met een verlopen houdbaarheidsdatum in de opslag worden gebruikt. Niet alleen in de keukens, maar ook niet binnen de woonvormen’’.

Elke organisatie die met deze Hygiënecode werkt mag er zelf voor kiezen om strenger te zijn dan de wetgeving. ’’Met het registreren borgen wij aantoonbaar onze processen en houden we medewerkers gemotiveerd om te werken volgens HACCP-richtlijnen’’. “Het is toch een soort stok achter de deur om het proces te blijven controleren doordat we nog alle processen registreren’’, zegt Nico.

Zie je verbetering binnen de organisatie sinds jullie met Sensz werken?

Binnen Omring hebben we 135 woongroepen. Met SenszIT, het managementinformatiesysteem van Sensz, krijg je toegang tot een breed scala aan managementinformatie. Zo zijn bijvoorbeeld de auditresultaten van alle woongroepen zijn op één pagina in te zien. Het is een digitale ‘ladekast’ voor al je voedselveiligheidsdocumenten en meer, zodat je altijd gemakkelijk vindt wat je nodig hebt.

’’Managers bij Omring zijn nu veel meer betrokken bij het onderdeel voedselveiligheid’’, zegt Nico. Ook op de werkvloer zien we een verandering. ’’De auditoren van Sensz zorgen met een positieve benadering dat verbeterpunten worden opgepakt’’. ’’Medewerkers bellen mij echt op met vragen over het cijfer of actieplannen die ze moeten invullen naar aanleiding van een uitgevoerde audit’’, zegt Nico.

Wat zijn op dit moment nog de grootste uitdagingen?

‘’Vooral het stukje kennis blijft een grote uitdaging’’, zegt Nico. In de nieuwe Hygiënecode is er meer focus op kennis omdat de registratie voor een groot deel is weggevallen. Als organisatie is het een grote uitdaging om iedereen die met voeding werkt te laten trainen. ’’We zijn bezig met het organiseren van workshops waarin het stukje voedselveiligheid naar voren komt. Ook tijdens de audits van Sensz worden er meer controle vragen gesteld om te achterhalen of de kennis up- to-date is.’’ “Vanuit het dashboard van Sensz kunnen we in één oogopslag zien bij welke locatie er een stukje kennis ontbreekt’’.

Advies nodig voor het implementeren van de nieuwe Hygiënecode?

Dat kan! Sensz is al ruim 20 jaar specialist in voedselveiligheid en heeft er altijd haar missie van gemaakt voedselveiligheid leuk, kleurrijk en begrijpelijk te maken. Juist ook binnen de zorg.  Hoe helderder je de nieuwe Hygiënecode maakt, hoe beter medewerkers deze zullen omarmen. Dáár maken wij graag werk van!

Vrijblijvend contact opnemen

Sensz referenties

TO TOP