E-learning Hygiënecode voor zorginstellingen, woonvormen en Defensie aangepast naar de 2023 Hygiënecode

Het Voedingscentrum (eigenaar van de Hygiënecode) heeft de Hygiënecode voor de voedingsverzorging in zorginstellingen en Defensie en de Hygiënecode voor de woonvormen samengevoegd. Het was voorheen best lastig om te beoordelen welke wetgeving je moest aanhouden.

De Hygiënecode voor de zorg of toch de Hygiënecode voor de woonvormen toepassen? Nu de twee codes zijn samengevoegd hoeven organisaties niet langer te wisselen tussen twee Hygiënecodes. De nieuwe hygiënecode zal zorgen voor meer duidelijkheid!

Wat is er gewijzigd?

Twee voorbeelden van impactvolle wijzigingen in de nieuwe hygiënecode zijn registraties en het opleiden van medewerkers. Er zijn een flink aantal verplichte registraties vervallen voor locaties die met de Hygiënecode voor Zorginstellingen werkten. Dit zijn veelal adviezen geworden. Al kan deze verlichting als zeer prettig worden ervaren, ons advies is om zorgvuldig te beslissen van welke registratieverplichtingen afscheid genomen wordt. Ditzelfde geldt voor het gebruik van producten na de THT-datum (nu toegestaan), waarbij de juridische aansprakelijkheid wél bij jullie als organisatie komt te vallen. De nadruk in de nieuwe hygiënecode ligt meer op kennis, controleren en het ondernemen van acties bij afwijkingen.

Sensz e-learning HACCP voor zorginstellingen, woonvormen en Defensie aangepast naar de 2023 Hygiënecode

Werk jij in een zorginstelling en wil je meer weten over de nieuwe Hygiënecode voor zorginstellingen, woonvormen en Defensie? Begrijp met deze e-learning hoe je in de praktijk omgaat met de nieuwe Hygiënecode voor zorginstellingen, woonvormen en Defensie.

Meer weten over ons aanbod van e-learnings?

Op deze pagina vind je ook alle andere educatieve e-learnings die wij aanbieden via onze Academy.

Sensz referenties

TO TOP